Get Adobe Flash player

Aktualności projektu

Baza NGO

O nas w mediach

Kompendium wiedzy

Galeria zdjęć

Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie? Zapisz się na newsletter!

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego
Od poziomu wiedzy i świadomości tej grupy w zakresie roli NGOs i możliwości współpracy z III sektorem zależy w dużej mierze kondycja polskiego sektora pozarządowego. Grupa ta nie ma dostępu do szkoleń w ww. obszarze, chociaż wiele samorządów wyraża chęć zintensyfikowania współpracy z III sektorem na rzecz rozwoju lokalnego. Oferta szkoleniowa zostanie wysłana do wszystkich samorządów w Polsce, w społecznościach poniżej 100 tyś. mieszkańców.

Tematyka:

 postawy prawne relacji NGO – samorząd
 jak budować partnerstwo
 potrzeby NGOs
 jak wspierać organizacje infrastrukturalne i NGOs
 dobre praktyki współprac


Grupy nieformalne i inicjatywne w małych społecznościach
Grupy te prowadzą działania lokalne, ale nie mają wiedzy, jak założyć organizację pozarządową, nie mają środków na prowadzenie działalności.  Metodą docierania do tych środowisk będą spotkania bezpośrednie w terenie i w biurze, a także informacja wysłana do kluczowych partnerów w regionie - samorząd, parafie, szkoły, ośrodki kultury i życia społecznego, media.

Pracownicy i wolontariusze NGO
Są to osoby już zaangażowane w działalność konkretnych organizacji. Potrzebują wsparcia profesjonalnego w prowadzeniu organizacji, planowaniu oraz w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Tematyka:

 Zarządzanie finansowe NGO
 Budowanie marki organizacji - skuteczna promocja
 Zarządzanie personelem w NGO z uwzględnieniem kwestii gender w zarządzaniu