Get Adobe Flash player

Aktualności projektu

Baza NGO

O nas w mediach

Kompendium wiedzy

Galeria zdjęć

Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie? Zapisz się na newsletter!

Opis projektu, cele

Aktywność obywatelska w Polsce potrzebuje struktur i podmiotów sprzyjających jego rozwojowi. Diagnoza organizacji infrastrukturalnych w 2010 r. wskazuje wiele powiatów, gdzie nie ma takich podmiotów. W 42 powiatach w Polsce nie ma organizacji infrastrukturalnych. Jednym z warunków rozwoju sektora aktywności obywatelskiej są organizacje udzielające profesjonalnego wsparcia istniejącym podmiotom i inicjujące powstawanie nowych podmiotów (inkubatory).

Sektorem, który powinien wspierać powstawanie i trwałość takich podmiotów, jest samorząd. Zwróciliśmy się do samorządów we wszystkich powiatach, gdzie nie ma organizacji infrastrukturalnych z propozycją współpracy przy otwieraniu i prowadzeniu centrów informacji i wspierania organizacji pozarządowych z założeniem, iż wnioskodawca prowadzi centrum przez 15m-cy, a następnie samorząd kontynuuje działalność centrów. Otrzymaliśmy listy intencyjne z 10 powiatów. Z każdym  odbyliśmy serię rozmów telefonicznych i spotkania, które pozwoliły nam ustalić szczegóły współpracy w trakcie trwania projektu i po zakończeniu.

Cel ogólny
Budowa systemu wsparcia organizacji pozarządowych oraz funkcjonalnego otoczenia NGOs sprzyjającego ich rozwojowi w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich na obszarze całego kraju.

Cele szczegółowe

 zwiększenie ilości organizacji pozarządowych, szczególnie w małych społecznościach
 stworzenie struktur wsparcia dla NGOs w miejscach, gdzie ich nie ma
 dywersyfikacja i poprawa jakości oferty świadczonej przez centra informacji i wspierania organizacji pozarządowych
 podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej pracowników centrów informacji i wspierania NGOs
 techniczne wzmocnienie nowopowstających NGOs
 wzmocnienie umiejętności i wiedzy w zakresie ewaluacji i planowania strategicznego wśród polskich NGOs
 podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli administracji publicznej w zakresie
 współpracy i budowy partnerstwa z NGO.