Get Adobe Flash player

Aktualności projektu

Baza NGO

O nas w mediach

Kompendium wiedzy

Galeria zdjęć

Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie? Zapisz się na newsletter!

Realizator projektu

Związek Młodzieży Wiejskiej jest organizacją działająca na terenie Polski skupiającą młodzież głównie ze wsi i małych miast. Liczy obecnie ok. 10 000 członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca Uniwersytetów Ludowych. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Członkowie związku zrzeszeni są w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół wspierana i koordynowana jest przez Zarządy Gminne, Wojewódzkie i Regionalne oraz Zarząd Krajowy. Stowarzyszenie jest organizacją jednolitą, jednak wojewódzka organizacja może nosić nazwę własną np. ZMW - "Wici". Zarząd Gminny może nosić nazwę własną "Rodło", a koło w tej gminnej organizacji może nazywać się ZMW "Znicz". Jest to wyraz dążeń działaczy ZMW do zachowania odrębności programowych, podkreślenia różnorodności regionalnej, oraz manifestowania autonomii organizacyjnej. Władze centralne Związku decydują o kształtowaniu ideologii Związku, określaniu głównych obszarów aktywności i strategicznych celów do jakich zmierzają działania ZMW, konstruowaniu składów osobowych władz związku i kontroli wewnątrzorganizacyjnej. Funkcję we władzach można sprawować między 18 a 35. rokiem życia.

Związek Młodzieży Wiejskiej działa na rzecz rozwoju młodzieży w dziedzinie edukacji z zakresu:
dziedzictwa kulturowego
przedsiębiorczości
rolnictwa i ochrony środowiska
turystyki i sportu
współpracy z samorządem

ZMW na terenie kraju realizuje wiele projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z nich jest „Aktywni lokalnie – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich".

Obecnym prezesem Związku jest Michał Modrzejewski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zmw.pl